Utorok 21. Máj 2024 , meniny má Zina Mapa stránky
POWEL s.r.o.
Moyzesova 43, 080 01 Prešov
www.powel.sk
 
    Home         
 WATERLOGIC   Úpravne vody   Descaler   Filtrácia vody   Reverzná osmóza   Dávkovače   UV dezinfekcia   Čerpadlá   Cenník   Download   Kontakt 
  Potrubné filtre plastové
  Potrubné filtre plastové BB
  Potrubné filtre odkaľovacie
  CINTROPUR
  Potrubné filtre odkaľovacie
  na horúcu vodu
  Potrubné filtre odkaľovacie
  ACQUA-BREVETTI
  Špeciálne filtre
  Filtračné vložky 2 1/2"
  Filtračné vložky BB 4 1/2"
  Filtračné média
  Filtračné systémy
  Filtre s polyfosfátmi
  SILIPHOS
  Systémy s reverznou
  osmózou
  Úprava vody
  Rozbor vody
  Pitná voda -
  hygienické limity
  Voda a človek
  Vedeli ste, že...
 
Mechanická filtrácia jemná

Vinutý alebo pevný polypropylén s filtráciou 1÷25mikrónov. Odstraňuje z vody vodný sliz, piesok, bahno, hrdzu, zákal... Používa sa tiež ako prefiltrácia pred filtre s aktívnym uhlím.


Aktívne uhlie

Granulát vyrábaný špeciálnou technológiou z drvených škrupín kokosových orechov. Odstraňuje z vody chlór, nebezpečné karcinogénne trihalometány (vedľajšie produkty nevyhnutne vznikajúce v pitnej vode pri reakcii chlóru s mikroorganizmami), rôzne organické látky, herbicídy a pesticídy, zlepšuje chuť vody, odstraňuje chlórovú chuť a nepríjemný zápach. V kombinácii s mechanickou filtráciou je aktívne uhlie najbežnejším spôsobom doúpravy pitnej vody v domácnostiach.


KDF médium

Vysoko čistá granulovaná zmes medi a zinku. Odstraňuje z vody chlór, ťažké kovy - olovo, kadmium, chróm, selén, ortuť, železo, zneškodňuje nebezpečné baktérie, algae a plesne.
KDF médium využíva proces oxidácie a redukcie iónov, známom pod pojmom redox, pri ktorom dochádza k výmene elektrónov s kontaminantmi. Toto odovzdanie elektrónov jednej látky a ich prijatie druhou látkou, t.j. ich vzájomná väzba, mení veľa škodlivín na neškodné zlúčeniny, napr. chlór na vodou rozpustný chlorid. Ťažké kovy sú týmto spôsobom pevne viazané na povrchu KDF média. Zneškodňovanie mikroorganizmov prebieha dvomi spôsobmi. Prechodom vody cez KDF médium vznikajú lokálne oxidačno/redukčné rozdiely potenciálov viac ako 300 mV, čo znemožňuje väčšine mikroorganizmov prežiť prerušením elektrónového transportu a následným zničením bunky. KDF médium ničí baktérie tiež priamym elektrochemickým kontaktom a okamžitým vznikom hydroxylových radikálov a peroxidu vodíka.


Mikrofiltrácia

Ultra jemná keramická filtrácia 0,3 mikrometra, odstraňuje z vody aj mikroorganizmy - baktérie, cysty...

veľkosť otvoru pri mikrofiltrácii 0,0002mm
veľkosť baktérie 0,0005 ÷ 0,001mmUV dezinfekcia

Zneškodňuje nebezpečné baktérie pôsobením ultrafialového žiarenia.


Reverzná osmóza

Reverzná osmóza je relatívne nový, ale vysoko efektívny spôsob úpravy pitnej a úžitkovej vody pri ktorom sa odstraňuje z vody 95 % ÷ 99 % všetkých prímesí.
Reverzná osmóza využíva fyzikálny jav nazývaný osmóza. Osmóza je schopnosť vzájomného zmiešavania sa čistej kvapaliny a roztoku aj vtedy, keď sú oddelené polopriepustnou pórovitou stenou. Príčinou tohto javu je ustavičný tepelný pohyb molekúl látok. Princíp osmózy a reverznej osmózy je zrejmý pri sústave spojených nádob predelených v spodnej časti polopriepustnou membránou. Táto membrána je konštruovaná tak, že prepúšťa iba molekuly vody vďaka ich malým rozmerom. Ak je v sústave spojených nádob čistá voda, jej molekuly síce v dôsledku ich tepelného pohybu môžu prenikať cez membránu z jednej strany na druhú a naopak, hladiny na oboch stranách však ostanú v rovnakej výške. Ak nahradíme čistú vodu na jednej strane roztokom, molekuly vody začnú prenikať zo strany čistej vody na stranu roztoku so snahou o vyrovnanie koncentrácie. Postupne vznikne rozdiel hladín "h" (obr. 1), a teda väčší tlak na membránu zo strany roztoku, ktorý bráni ďalšiemu prenikaniu molekúl zo strany čistej vody. Rozdiel tlakov na oboch stranách membrány sa nazýva osmotický tlak a tento jav osmóza. Zavedením núteného tlaku zo strany znečistenej vody (obr. 2), zmení sa smer toku vody, pričom polopriepustná membrána zabráni prenikaniu väčšiny nečistôt a prepustí iba molekuly vody. Tento proces sa nazýva reverzná osmóza.

osmóza (obr. 1)
reverzná osmóza (obr. 2)

 roztok z vyššou koncentráciou nečistôt
 roztok z nižšou koncentráciou nečistôt
 čistá voda
 polopriepustná membrána

 
WATERLOGIC | Úpravňa vody | Descaler | Filtrácia vody | Reverzná osmóza | Dávkovače | ÚV dezinfekcia | Čerpadlá | Cenník | Download | Kontakt
webdesign by Shuster & Ori
Copyright ©1999 - 2005. All rights reserved