Piatok 19. Apríl 2024 , meniny má Jela Mapa stránky
POWEL s.r.o.
Moyzesova 43, 080 01 Prešov
www.powel.sk
 
    Home         
 WATERLOGIC   Úpravne vody   Descaler   Filtrácia vody   Reverzná osmóza   Dávkovače   UV dezinfekcia   Čerpadlá   Cenník   Download   Kontakt 
UV sterilizátory
UV sterilizátory 2
UV-lampa k RO 6W 
ULTRAFIALOVÉ SVETLO.

Ultrafialové (UV) svetlo je elektromagnetické vlnenie s vlnovými dĺžkami kratšími ako má viditeľné svetlo. Táto časť elektromagnetického spektra je reprezentovaná vlnovými dĺžkami 200 až 780 nanometrov. Žiarenie s vlnovou dĺžkou okolo 254 nm energeticky najvhodnejšie na ničenie mikroorganizmov. Spôsobuje u baktérií a vírusov nenapraviteľné poškodenie DNA, zabraňuje ich množeniu a zneškodňuje ich. UV žiarenie je generované elektrickým výbojom v parách ortuti.
Sterilizácia vody UV-svetlom ničí mikroorganizmy, nemá však žiadny negatívny vplyv na ľudský organizmus a neovplyvňuje kvalitu dezinfikovanej vody.
Spoločnosť POWEL s.r.o. ponúka široký sortiment zariadení na dezinfekciu vody UV svetlom, ktoré spĺňajú požiadavky pre aplikácie v domácnostiach aj priemysle.


POŽIADAVKY NA VODU PRE UV-STERILIZÁCIU.

UV sterilizátory sú konštruované tak, aby znížili bakteriálnu kontamináciu na minimum u každého typu vody. Vysoké koncentrácie niektorých rozpustených látok, resp. koloidných častíc s rozmermi rádovo µm však môžu redukovať penetráciu UV svetla vodou vnútri zariadenia, a tým zoslabiť bakteriocídny efekt na mikroorganizmy. Preto je potrebné, aby koncentrácia niektorých látok vo vode, ktorá má byť upravovaná UV svetlom spĺňala nasledovné limity:

- Zákal do 10 mg/l
- Železo do 0,2 mg/l
- Farba do 20 mg/l
- Mangán do 0,05 mg/l
- Tvrdosť vody do 6°dH
- Sírovodík do 0,05 mg/l


MODELY UV-600E, 1200E, 1800, 2500

UV-sterilizátory stredného výkonu pokrývajúce požiadavky produkcie vody pre rôzne aplikácie nielen v mieste odberu vody aj v mieste vstupu vody do objektu.

Použitie - rodinné domy, menšie bytovky, bary, reštaurácie, jedálne, laboratóriá, menšie priemyselné prevádzky.

Modely UV-600E a UV-1200E sú dodávané s riadiacim boxom, ktorý je vybavený vypínačom UV-svetla, počítadlom hodín, signalizáciou vadnej UV-lampy a poiskou.Pracovná komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304L.

Modely UV-1800 a UV-2500 sú vyrábané v kompaktnom prevedení z nerezovej ocele so zabudovaným vypínačom UV-svetla, počítadlom hodín, signalizáciou vadnej UV-lampy a poiskou na prednom paneli.
Pracovná komora, nachádzajúca sa vnútri je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304L.


MODELY UV-5000, 10000, 15000

UV-sterilizátory veľkého výkonu sú konštruované a vyrábané pre úpravu väčších objemov vody.

Použitie - menšie i väčšie komunálne vodovodné systémy, vodné spoločnosti, rôzne priemyselné prevádzky.

Všetky 3 modely sú dodávané s elektronickým riadiacim boxomm vybaveným vypínačom UV-svetla, počítadlom hodín, signalizáciou vadnej UV-lampy a poiskou. Na objednávku je možné doplniť o bezpečnostný elektroventil a senzor intenzity UV-svetla.
Pracovná komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304L. Je možná tiež dodávka vo vyhotovení AISI 316L.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. tlak: 8 bar
Teplota vody: 2 až 40°C
 

WATERLOGIC | Úpravňa vody | Descaler | Filtrácia vody | Reverzná osmóza | Dávkovače | ÚV dezinfekcia | Čerpadlá | Cenník | Download | Kontakt
webdesign by Shuster & Ori
Copyright ©1999 - 2005. All rights reserved