Pondelok 20. Marec 2023 , meniny má Víťazoslav Mapa stránky
POWEL s.r.o.
Moyzesova 43, 080 01 Prešov
www.powel.sk
 
    Home         
 WATERLOGIC   Úpravne vody   Descaler   Filtrácia vody   Reverzná osmóza   Dávkovače   UV dezinfekcia   Čerpadlá   Cenník   Download   Kontakt 
  DESCALER mini
  DESCALER HE
  DESCALER HE DUAL
  DESCALER IN
  DESCALER IN DUAL
  DESCALER PS
  Plastové vložky KZ
  Permanentný magnet
  Odporúčania k inštalácii
  Princíp činnosti
  Často kladené otázky
 DESCALER® Pro Series
 

Popis:

Nový rad prístrojov DESCALER PS s TWT technológiou (Triangular Wave Technology) využíva najmodernejšie integrované mikroprocesorové obvodové riešenie na báze bezvývodových SMD súčiastok. Zariadenie generuje komplexný frekvenčne a zároveň aj amplitúdovo modulovaný triangulárny signál so zvýšenou účinnosťou prevencie tvorby vodného kameňa najmä pre väčšie priemery potrubí.
Prístroje DESCALER PS sú určené na ochranu systémov TÚV a vykurovania pred tvorbou nežiadúcich tvrdých inkrustácií, čo umožňuje výrazne znížiť časovú a finančnú náročnosť pri ich údržbe a predĺžiť ich životnosť.


Zostava zariadenia:

Generátor TWT signálu v krabici zo samozhášacieho plastu. Na prednej strane sú konektory pre pripojenie indukčných cievok a sieťového napájača. Na ľavej strane je otvor s akustickým meničom slúžiacim na zvukovú signalizáciu rozpojeného okruhu cievok resp. poruchy prístroja. Vrchný prístrojový panel obsahuje 4-polohový prepínač intenzity výstupného signálu (polohy HIGH, MED., LOW pre optimalizáciu pôsobenia prístroja a poloha OFF pre vypnytie signálu) s červenými LED kontrolkami na indikáciu intenzity signálu (príslušná LED trvalo svieti). V prípade rozpojeného okruhu cievok resp. poruchy prístroja príslušná LED bliká. Pripojenie napájacieho napätia je indikované zelenou LED kontrolkou POWER.
- Vodič pre vytvorenie cievok na potrubí s konektormi XLR, plastové sťahovacie pásiky pre fixovanie cievok. - Sieťový napájač 230 V~ / 12 V=, 500 - 2000 mA (podľa typu zariadenia).


Aplikácie:
  • kotolne
  • výmenníkové stanice
  • parné kotly (predúprava vody)
  • príprava TÚV pre bytovky
  • cirkulácia TÚV
  • väčšie bazény
  • technologické zariadenia (chladenie kompresorov, chladiče oleja a pod.)
  • priemyselné úpravne vody

Voliteľná výbava:

Diaľková signalizácia - reléový výstup je vyvedený na konektor "Jack" 6,3 mm na pravom boku prístroja. Umožňuje sledovať správnu činnosť prístroja na diaľku (velín). Popis zapojenia kontaktov relé je na štítku.
Zaťažiteľnosť kontaktov relé: Imax = 1 A, Umax = 120 V AC / 60V DC, max. 25 W


Porovnanie triangulárneho a pravouhlého signálu:

K indukcii elektrického poľa v potrubí potrebnej pre agitáciu molekúl vody, iónov Ca2+ a HCO3- dochádza len pri zmene veľkosti prúdu v indukčnej cievke zariadenia. U klasických generátorov pravouhlého signálu (RWG) dochádza k zmene prúdu len počas veľmi krátkej doby v priebehu periódy, kým u generátorov trojuholníkového signálu (TWG) v 100% času periódy. Amplitúdová modulácia (zmena veľkosti signálu počas nasledujúcich periód) ešte viac zvyšuje účinnosť zariadenia.


Návody:

použitie a montáž Descaler PS 50 ÷ 65 [pdf]

použitie a montáž Descaler PS 80 ÷ 150 [pdf]


Technické parametre:
 
Typ Svetlosť potrubia
[cól]
Optimálny prietok
[m3/hod.]
Rozmery
[Š x V x H]
DESCALER PS 50 2" 0,20 ÷ 21,0 230 x 180 x 105
DESCALER PS 65 2,5" 0,30 ÷ 36,0 230 x 180 x 105
DESCALER PS 80 3" 0,50 ÷ 54,0 275 x 220 x 155
DESCALER PS 100 4" 0,80 ÷ 85,0 275 x 220 x 155
DESCALER PS 125 5" 1,20 ÷ 135 275 x 220 x 155
DESCALER PS 150 6" 1,70 ÷ 190 275 x 220 x 155
DESCALER PS 200 8" 2,30 ÷ 250 275 x 220 x 155
DESCALER PS 250 10" 3,00 ÷ 320 275 x 220 x 155

 
WATERLOGIC | Úpravňa vody | Descaler | Filtrácia vody | Reverzná osmóza | Dávkovače | ÚV dezinfekcia | Čerpadlá | Cenník | Download | Kontakt
webdesign by Shuster & Ori
Copyright ©1999 - 2005. All rights reserved