Štvrtok 22. Február 2024 , meniny má Etela Mapa stránky
POWEL s.r.o.
Moyzesova 43, 080 01 Prešov
www.powel.sk
 
    Home         
 WATERLOGIC   Úpravne vody   Descaler   Filtrácia vody   Reverzná osmóza   Dávkovače   UV dezinfekcia   Čerpadlá   Cenník   Download   Kontakt 
Produkty
Popis RO
Zásobníky
Batérie
UV-lampa k RO 6W
Čerpadlo
TDS meter
Cenník RO

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza (RO), známa tiež ako hyperfiltrácia je najjemnejším známym spôsobom filtrácie vody. Tento proces umožňuje z vody odstrániť aj tak malé častice, ako sú ióny.
Reverzná osmóza pracuje na princípe semi-permeabilnej (polopriepustnej) membrány, ktorej póry majú veľkosť iba 0,0001 µm.
Membrána prepúšťa molekuly vody, neprepúšťa však rôzne prímesi a nečistoty. Cez osmotickú membránu prechádza len určité množstvo vody, zvyšná voda obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu.
Týmto je zabezpečené kontinuálne samočistenie osmotickej membrány, ktorá je tak chránená pred upchatím. Proces reverznej osmózy vyžaduje určitý tlak na pretlačenie molekúl vody cez osmotickú membránu. Pre účely pitnej vody boli vyvinuté špeciálne nízkotlakové membrány, u ktorých postačuje bežný tlak vo vodovodnej sieti 2,8 ÷ 6 bar.

osmotická membrána čistá voda
neupravená voda odpadová voda
animácia reverznej osmózy
 
osmotická membránaDomáca reverzná osmóza FSRO5M


schéma - reverzná osmóza POWEL FSRO5M

Mechanická pre-filtrácia - zabezpečuje odfiltrovanie mechanických častíc väčších ako 5 µm, ktoré by mohli relatívne rýchlo zaniesť a upchať RO membránu. V prípade vlastného zdroja vody, kde sa predpokladá väčší obsah mech. nečistôt sa odporúča dvojitá mechanická pre-filtrácia 25 µm a 5 µm.
Pre-filtrácia aktívnym uhlím - domáce filtračné systémy s reverznou osmózou používajú TLC (thin layer composites) membránu, ktorá je citlivá na oxidačné činidlá, napr. chlór. Aktívne uhlie spoľahlivo zachytáva chlór a ďalšie oxidačné látky (napr. rôzne zlúčeniny železa) aj v nechlórovanej vode a chráni tak membránu pred fyzickým poškodením, ktoré by sa prejavilo vysokým prienikom solí cez osmotickú membránu. Aktívne uhle odstraňuje z vody taktiež trihalometány (THM - karcinogénne látky vznikajúce reakciou chlóru s mikroorganizmami) a širokú škálu ďalších škodlivých organických látok.
RO membrána - Osmotická membrána je samozrejme srdcom a dušou celého filtračného systému. Odstraňuje z vody 85 až 99 % rôznych kontaminantov - ťažkých kovov, železa, dusičnanov, organických látok, solí, mikroorganizmov (baktérií, cýst, vírusov). Osmotická membrána pracuje pri širokom rozmedzí vstupných tlakov 2,8 ÷ 6 bar.
Post-filtrácia aktívnym uhlím - filter s aktívnym uhlím na výstupe RO membrány adsorbuje posledné zvyšky organických zlúčenín s nízkou molekulovou hmotnosťou a prispieva k odstráneniu nežiadúcich pachov a zlepšeniu chuti vody.
Obmedzovač prietoku - slúži na obmedzenie prietoku vody, ktorá obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Keby nebolo tohto obmedzenia, nebol by vytvorený potrebný tlak na pretlačenie vody cez membránu a takmer všetka voda by smerovala do odpadu. Nastavuje sa ním pomer medzi množstvom čistej vody - permeátu a množstvom vody odvedenej do odpadu na 1 : 3 až 1 : 5, čo je nevyhnutné pre maximálnu účinnosť reverznej osmózy a zároveň efektívne samočistenie membrány.
Tlakový zásobník vody - čistá voda je pod tlakom z RO membrány privádzaná do tlakového zásobníka, v ktorom sa postupne zhromažďuje. Vyprázdnený zásobník sa naplní približne za jednu hodinu cca 10 litrami vody, ktorá je takto pripravená pre okamžitý väčší odber.
Samouzatvárací tlakový ventil - voda vstupujúca do RO membrány prechádza cez tlakom riadený ventil. Počas plnenia zásobníka vody postupne vzrastá tlak vody na výstupe RO membrány. Akonáhle sa zásobník naplní, tlak vody automaticky uzavrie vstup vody do membrány a zabráni tak, aby voda trvalo unikala do odpadu. Odčerpaním vody zo zásobníka sa tlak na výstupe reverznej osmózy zníži a ventil sa znovu otvorí.
Alternatívne je možné doplniť filtračný systém mineralizačnou vložkou, ktorá obohatí pitnú vodu o odčerpaný vápnik a horčík.

reverzná osmózaPríklady redukcie rôznych znečisťujúcich látok systémom s RO
Chlór >97% Aromatické uhľovodíky >98%
Ťažké kovy (Pb, Cr, Cd, Hg...) >97% Herbicídy a pesticídy >99%
Rádioaktívne prvky >90% Vápnik, horčík (tvrdosť) >96%
Dusičnany a dusitany >85% Baktérie, cysty, vírusy >99%

WATERLOGIC | Úpravňa vody | Descaler | Filtrácia vody | Reverzná osmóza | Dávkovače | ÚV dezinfekcia | Čerpadlá | Cenník | Download | Kontakt
webdesign by Shuster & Ori
Copyright ©1999 - 2005. All rights reserved