Pondelok 20. Marec 2023 , meniny má Víťazoslav Mapa stránky
POWEL s.r.o.
Moyzesova 43, 080 01 Prešov
www.powel.sk
 
    Home         
 WATERLOGIC   Úpravne vody   Descaler   Filtrácia vody   Reverzná osmóza   Dávkovače   UV dezinfekcia   Čerpadlá   Cenník   Download   Kontakt 
  Manuálne úpravne vody
  Automatické úpravne vody
  Odstraňovanie dusičnanov
  Tlakové nádoby
  Dávkovacie čerpadlá
  Dávkovače CHLOROZ
  Meranie tvrdosti vody
 Úpravne vody s manuálnou regeneráciou MZV
 
Úpravna vody s manuálnou regeneráciou MZV - úprava vody - iónová výmena
Popis:

Manuálne katexové úpravne vody využívajú princíp iónovej výmeny a slúžia na zmäkčovanie úžitkovej alebo pitnej vody. Surová tvrdá voda preteká cez granulát špeciálnej živice - katex, kde sú z vody zachytávané ióny vápnika a horčíka a nahradzujú sa iónmi sodíka. Po nasýtení filtra je potrebné zregenerovať náplň roztokom kuchynskej soli - NaCl. Manuálne riadený proces regenerácie katexu uľahčuje sústava 5 ventilov. Úpravňa má vlastný zabudovaný vodomer, pomocou ktorého je možné presne určiť, kedy je potrebná regenerácia. Regenerácia prebieha v troch fázach - pranie, vlastná regenerácia (napustenie soľného roztoku), vymývanie. Celková doba regenerácie nepresahuje 30 minút.

Použitie:

Katexové úpravne MZV 7 a MZV 14 sú určené predovšetkým pre napúšťanie mäkkej vody do okruhov vykurovania o objeme do cca 1,2 m3 (MZV 7), resp. 2,4 m3 (MZV 14). Nájdu tiež široké uplatnenie v rôznych prevádzkach, reštauráciách, hoteloch.

Výpočet užitočnej kapacity:

Užitočná kapacita úpravne vody MZV 7 na jednu regeneráciu pri tvrdosti vody 10 dH je 1,2m3 (dH - stupeň nemecký). Pre inú hodnotu tvrdosti vody "T" sa prepočíta užitočná kapacita [m3] podľa vzťahu:

V [m3] = 1,2 x 10/T

Podobne platí pre užitočnú kapacitu úpravne vody MZV 14:

V [m3] = 2,4 x 10/T


Technické parametre:
Typ prístroja MZV 7 MZV 14
Pripojenie vody 1/2 " 1/2 "
Objem katexu 6 l 12 l
Kapacita/reg. pri T = 10°dH 1,2 m3 2,4 m3
Maximálny prietok 400 l/h 600 l/h
Minimálny prietok 60 l/h 60 l/h
Maximálna pracovná teplota 40 °C 40 °C
Maximálny pracovný tlak 6 bar 6 bar
Spotreba soli na regeneráciu 1,1 kg 2,2 kg
Doba regenerácie 30 min. 30 min.
Priemer fľaše[mm] 140 140
Výška [mm] 570 1200
Rozmer (B) [mm] 125 125
Rozmer (C) [mm] 305 710
Hmotnosť [kg] 12 12
Úpravna vody s manuálnou regeneráciou MZV - úprava vody - iónová výmena
 
WATERLOGIC | Úpravňa vody | Descaler | Filtrácia vody | Reverzná osmóza | Dávkovače | ÚV dezinfekcia | Čerpadlá | Cenník | Download | Kontakt
webdesign by Shuster & Ori
Copyright ©1999 - 2005. All rights reserved