Piatok 19. Apríl 2024 , meniny má Jela Mapa stránky
POWEL s.r.o.
Moyzesova 43, 080 01 Prešov
www.powel.sk
 
    Home         
 WATERLOGIC   Úpravne vody   Descaler   Filtrácia vody   Reverzná osmóza   Dávkovače   UV dezinfekcia   Čerpadlá   Cenník   Download   Kontakt 
  Manuálne úpravne vody
  Automatické úpravne vody
  Odstraňovanie dusičnanov
  Tlakové nádoby
  Dávkovacie čerpadlá
  Dávkovače CHLOROZ
  Meranie tvrdosti vody
 Úpravne vody s automatickou regeneráciou  kabinetové - DMK 9000
 

Popis:

Kabinetové katexové úpravne vody slúžia na zmäkčovanie úžitkovej alebo pitnej vody. Zariadenie pozostáva zo sklolaminátovej tlakovej nádoby s riadiacim ventilom, vloženej do plastovej nádoby, ktorá slúži zároveň ako zásobník soľného roztoku. Vysoká spoľahlivosť a dlhodobá životnosť zariadení je zaručená použitím riadiacich ventilov FLECK.
Úpravne vody využívajú princíp iónovej výmeny. Surová tvrdá voda preteká cez granulát špeciálnej živice - katex, kde sú z vody zachytávané ióny vápnika a horčíka a nahradzujú sa iónmi sodíka. Tvrdosť výstupnej vody je možné regulovať. Po nasýtení filtra sa zmäkčovač automaticky regeneruje roztokom kuchynskej soli - NaCl. Je vhodné používať tabletovanú soľ, ktorá nevytvára stvrdnuté vrstvy. Regenerácia katexovej náplne je plne automatická, a to buď s časovým riadením alebo podľa nastaveného objemu pretečenej vody.
Pri časovom riadiacom ventile sa dá nastaviť spúšťanie regenerácie v pravidelných časových intervaloch 1-12 dní, regenerácia sa uskutočňuje v noci.
Pri objemovom riadiacom ventile sa nastavuje objem vody - max. 8 m3, po pretečení ktorého sa uskutoční regenerácia, a to v najbližšej noci.

Použitie:

Kabinetové úpravne vody nachádzajú široké uplatnenie v rodinných domoch, v rôznych prevádzkach, reštauráciách, hoteloch, práčovniach atď. Sú taktiež vhodné na úpravu vody pre napúšťanie a dopĺňanie vykurovacích systémov.


Technické parametre:
Pripojenie vody 1"
Pripojenie odpadovej vody vody 1/2"
Max. teplota vody a okolia 43°C
Maximálny tlak 8bar
Pracovný tlak 2÷6bar
Spotreba soli pri regenerácii katexu 200g / 1l
Soľný roztok 3,3l vody na 1kg soli
El. napájanie / príkon 230V, 50Hz / 3W
Príklad výpočtu objemu V [m3] zmäkčenej vody medzi dvomi regeneráciami pri známej kapacite filtra (K=20) a tvrdosti vody (T=20°N): V = K/T = 20/20 = 1,0 [m3]
Typ Kapacita
[m3x°N]
Objem katexu
[l]
Prietok
[m3/h]
Spotreba soli na regeneráciu
[kg]
Výška napojenia vody / odpadu
[mm]
Rozmery V x Š x H
[mm]
Režim prevádzky
DMK 9000 16/32 4/8 0,5 0,8 380/510 550 x 350 x 360 nepretržitý

Riadiace ventily FLECK:
FLECK - objemové riadenie

      objemové riadenie

FLECK - časové riadenie

      časové riadenie

 
WATERLOGIC | Úpravňa vody | Descaler | Filtrácia vody | Reverzná osmóza | Dávkovače | ÚV dezinfekcia | Čerpadlá | Cenník | Download | Kontakt
webdesign by Shuster & Ori
Copyright ©1999 - 2005. All rights reserved